GYIK - Diákigazolvány kérdések

Nyomtatóbarát változatPDF változat

GYIK - Diákigazolvány kérdések

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Diákigazolvány

 

1. Kaphatok-e érvényesítő matricát abban az esetben, amennyiben csak a diplomamunkám és az államvizsgám van vissza?

Igen, abban az esetben, amennyiben aktiválja a félévét. Matricára csak aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató jogosult.

2. Mit kell tennem, ha két különböző felsőoktatási intézménybe is járok egyszerre, ugyanabban a munkarendben (nappali/nappali vagy levelező/levelező)?

Amennyiben szeretné, hogy a diákigazolványon mindkét intézmény szerepeljen, akkor a diákigazolvány igénylésének rögzítésekor a Neptun rendszerben meg kell adnia az érintett intézményt (másodlagos intézmény) is. Az igénylés továbbításához szükség van az érintett intézménytől az adott félévre vonatkozó olyan hallgatói jogviszony igazolás bemutatására, mely tartalmazza a másik intézmény diákigazolvány nyomdai kódját is.

A diákigazolványon csak akkor szerepelhet két különböző intézmény, hogyha a képzések munkarendje is megegyezik. Vagy mind a két helyen nappali képzésen, vagy mind a két helyen levelező képzésen vesz részt.

3. Kell-e új diákigazolványt igényelnem, ha nappali/levelező tagozatos hallgató voltam, de levelező/nappali képzésre átjelentkeztem?

Igen, tagozatváltáskor szükséges új diákigazolványt igényelni.

4. Kell-e új igazolványt igényelnem, amennyiben Kart váltottam?

Nem, amennyiben az igazolványon a nyomdai kódnál a képzés helye szerepel (pl. PTE Pécs), az érvényességi ideje nem járt le és ugyanazon a képzési helyen tanul továbbra is (pl. ÁJK után KTK-n, vagy BTK után TTK-n, stb.), akkor továbbra is használhatja az igazolványát.

5. Kell-e új igazolványt igényelnem, amennyiben a képzési hely, a Kar és a tagozat nem változott, de a BSc képzést elvégeztem és Msc képzésen folytatom a tanulmányaimat?

Ebben az esetben nem kell új diákigazolványt igényelni, amennyiben a diákigazolvány érvényességi ideje nem járt le.

6. Mi a menete az igénylésnek?

1. lépés: Okmányiroda felkeresése, NEK adatlap készítése

2. lépés: NEK adatlap összehasonlítása a tanulmányi rendszerben rögzített adatokkal

3. lépés: amennyiben eltérés van az adatokban, akkor a hiba javíttatása

4. lépés: igénylés rögzítése a tanulmányi rendszerben

5. lépés: szükség esetén igazolás kérése utazási kedvezmény igénybevételéhez

6. lépés: az igénylés állapotának ellenőrzése a tanulmányi rendszerben, szükség esetén a felmerült hiba javítása

7. lépés: sikeresen legyártott diákigazolvány átvétele és érvényesítése

7. Amennyiben új diákigazolványt igényeltem, mikor tudok utazási kedvezmény igénybevételére vonatkozó igazolást igényelni?

Miután az igénylést az OH befogadta, vagyis a Neptun rendszerben az Ügyintézés – Diákigazolvány igénylés menüpont alatt a FIR státusznál az alábbi állapotok valamelyikét látja:

  • NEK gyártásra átadva – Megszemélyesítésre átvéve
  • NEK gyártásra átadva – Megszemélyesítésre átadva
  • NEK gyártásra átadva – Rögzített
  • NEK gyártás visszautasítva

8. Miért nem továbbítják a diákigazolvány igénylést?

Ennek több oka lehet:

  • személyes adatok rögzítésének hiánya (pl. anya vezetékneve hiányzik)
  • nincs érvényes aktív hallgatói jogviszony (a Kar nem hagyta jóvá a beiratkozási lapot)
  • új beiratkozott hallgató esetén nem kezdődött meg a szorgalmi időszak, nem történt meg az első FIR küldés
  • hiányzik az oktatási azonosító
  • nincs rögzítve állandó vagy tartózkodási cím
  • a kiválasztott lakcímnél nincs rögzítve az irányítószám
  • az igénylés indoka, hogy az igazolvány elveszett, de nem töltötte ki az elvesztésről szóló nyilatkozatot
  • az igénylés indoka, hogy az igazolvány elveszett, volt rajta adott félévi érvényesítő matrica, de nem fizette be a 3500 Ft-os eljárási díjat

9. Meddig érvényes az utazási kedvezmény igénybevételére vonatkozó igazolás?

Az igazolás a kiállítástól számított 60 napig érvényes. Amennyiben a 60 nap lejárta után a diákigazolvány még nem készült el, újabb igazolást kaphat.

Az igazolás kiállítása iránti igényét jeleznie kell a diákigazolvány ügyintézés helyén.

10. Mi a teendőm, hogyha a FIR státusznál „NEK gyártás visszautasítva” látható?

A NEK gyártás visszautasítva állapot azt jelenti, hogy az igénylés hibás.

A hiba oka lehet a személyi adatok eltérése, vagyis a NEK adatlapon található adatok nem egyeznek meg a tanulmányi rendszerben rögzített adatokkal (betű szerinti egyezés szükséges). A hibás adat javítását a Tanulmányi Osztályon kell kérni. A javítás tényét jelezni kell a diákigazolvány ügyintézés helyén. Amennyiben a NEK adatlapon található adatok hibásak új NEK adatlapot szükséges csináltatni.

A másik ok lehet, hogy a tartózkodási lakcímet jelölte meg, de az nincs bejelentve. Ebben az esetben kérje a diákigazolvány ügyintézés helyén, hogy a diákigazolványa az állandó lakcímére kerüljön legyártásra.

Amennyiben továbbra is a tartózkodási lakcímet szeretné feltüntetni a diákigazolványon, akkor a tartózkodási címet jelentse be a lakóhelye szerint illetékes Okmányirodában, majd kérjen egy új NEK adatlapot, és annak másolatát juttassa el a diákigazolvány ügyintézés helyére.

A hiba javításának jelzése után az igénylést újra továbbítjuk az OH felé.

11. Mit kell tennem, ha elhagytam a diákigazolványomat?

Amennyiben elveszíti diákigazolványát, s azon volt az adott félévi érvényesítő matrica, akkor egy új diákigazolvány igénylés rögzítésével párhuzamosan a matrica elvesztése miatt 3500 Ft-os eljárási díjat kell fizetnie, valamint nyilatkoznia kell az igazolvány elvesztéséről a diákigazolvány ügyintézés helyén.

12. Amennyiben a tanulmányaim során több diákigazolványt is kell igényelnem, használhatom ugyanazt a NEK azonosítót?

Igen, abban az esetben, amennyiben nem történt változás az adataiban. A NEK adatlap a kiállítástól számított öt évig érvényes.

You shall not pass!