DIÁKHITEL – GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Nyomtatóbarát változatPDF változat
DIÁKHITEL – GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 

Ki veheti fel a Diákhitel1-et (a továbbiakban: DH1)?

A hitelt tagozattól függetlenül állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgató is felveheti, ha még nem töltötte be a 45. életévét.

 

Mire fordítható a DH1?

A DH1 szabad felhasználású kölcsön, így a hitelt felvevő hallgató bármire fordíthatja az összeget.

 

Ki veheti fel a Diákhitel2-t (a továbbiakban: DH2)?

A hitelre tagozattól függetlenül kizárólag az önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók jogosultak. 

 

Mire használható fel a DH2?

A DH2 kötött felhasználású hitel, csak képzési költségre fordítható, ideértve a képzésen fizetendő idegennyelvi hozzájárulást is.

A DH2 összege közvetlenül az Egyetemnek kerül átutalásra, így a hallgató direkt módon nem kerül kapcsolatba a hitelösszeggel. Az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók számára elérhető hitelnek nincs felső határa. Az igénylő maximálisan akkora összeget igényelhet, amekkora az intézmény felé fennálló önköltség fizetési kötelezettsége.

 

Felvehető ugyanarra a képzésre a DH1 és DH2?

Igen, ha a Hitelfelvevő önköltséges képzésben folytat tanulmányokat, a DH1-et és a DH2-t is felveheti ugyanarra a képzésre.

 

Hogyan igényelhetek DH-t?     

a) a Neptun rendszeren keresztül:

A Neptun tanulmányi rendszer felületén is igényelhet Diákhitelt, az “Ügyintézés/Diákhitel igénylés” menüponton a „Diákhitel igénylés” gombra kattintva. Az új igénylés indítását követően a tanulmányi rendszer átnavigálja Önt a Diákhitel Központ oldalára. Megkönnyíti az igénylést, hogy a tanulmányi rendszerben nyilvántartott személyes és tanulmányi adatokat már nem kell az igényléskor kitöltenie, a Diákhitel Direkt ezeket az adatokat automatikusan átveszi az intézmény tanulmányi rendszeréből. Ezáltal a Diákhitel Központnál és a felsőoktatási intézménynél levő hallgatói/igénylői adatok között eltérés nem lehet, ily módon a hitel folyósítása gördülékenyebbé válik.

Az ezen a felületen kitöltött hiteligénylési adatlapok a kari Tanulmányi Osztályon, vagy a Központi Tanulmányi Iroda (a továbbiakban: KTI) Ügyfélszolgálatán kerülnek kinyomtatásra és aláírásra. Amennyiben nincs lehetősége Pécsett adatokat egyeztetni, úgy az igénylés kinyomtatása után ezt bármelyik bankban vagy postán megteheti. Erről bővebben itt olvashat: https://diakhitel.hu/igenyles/

Személyes megjelenés, illetve papír alapú dokumentumok használata nélkül is köthető diákhitel-szerződés, e-aláírással. Ennek előfeltétele, hogy az igénylőnek legyen ügyfélkapus hozzáférése.

 

b) a Diákhitel Központ online hitelügyintézési felületén keresztül (Diákhitel Direkt):

Ebben az esetben a szerződést Ön nyomtatja ki és a kari Tanulmányi Osztályon, vagy a KTI Ügyfélszolgálatán tudja aláírni. Amennyiben nincs lehetősége Pécsett adatokat egyeztetni, úgy az igénylés kinyomtatása után ezt bármelyik bankban vagy postán megteheti. Erről bővebben itt olvashat: https://diakhitel.hu/igenyles/

Személyes megjelenés, illetve papír alapú dokumentumok használata nélkül is köthető diákhitel-szerződés, e-aláírással. Ennek előfeltétele, hogy az igénylőnek legyen ügyfélkapus hozzáférése.

 

Mi a teendő, ha önköltség fizetési kötelezettségem van, és azt DH2 felhasználásával kívánom rendezni?

Ha Ön rendelkezik Diákhitel2 szerződéssel és ilyen módon szeretné rendezni az önköltség összegét, ezt jeleznie kell a Neptunban a következők szerint: a Pénzügyek/Beállítások menüponton adja meg DH2 szerződésszámát, majd a Pénzügyek/Befizetés menüponton válassza ki a megfelelő kiírást (megbontott tételek esetén az összes tételt, amit rendezni szeretne) és a tétel mögötti + jelre kattintva válassza ki a Diákhitel2 gombot. Ezt követően a kiírás DH2 státusza egyeztetésre változik.

Amennyiben ezeket a beállításokat megteszi, az adott félévre tartozást mutató önköltséges kiírása ellenére is be tud jelentkezni. Vizsgára történő jelentkezés csak abban az esetben lehetséges, ha a DH Központ elutalta a hitel összegét és a kiírás teljesítetté válik.

 

Minden félévben be kell állítanom a DH2 szerződésszámot?

A DH2 szerződésszámot minden félévben be kell állítania minden olyan kiírt tételhez, amit DH2-ből szeretne rendezni.

 

Ki tudom egyenlíteni a költségtérítés/önköltség fizetési kötelezettségem, ha csak DH1 hitellel rendelkezem?

A DH1 szabadfelhasználású hitel, melynek folyósítása után Ön dönt annak felhasználási módjáról. Amennyiben a költségtérítés/önköltség kiírását szeretné rendezni, akkor ezt saját bankszámlájáról indítva, átutalással tudja megtenni. Ebben az esetben kérjen fizetési határidő módosítást a Karon annak érdekében, hogy esetleges lejárt tartozás ne akadályozza a bejelentkezésben. 

A DH1 engedményezési lehetőség a 2020/2021. tanév II. félévétől megszűnt.

 

Még mindig egyeztetés alatt van a DH2 státusza, mi ennek az oka?

A DH2 státusza akkor válik teljesítetté, ha a DH az összeget elutalta és a befizetés rögzítésre került.

 

Magasabb összegű hitelt szeretnék igényelni, mert megváltozott a tandíjam összege. Mit kell tennem ebben az esetben?

A hitel összegének módosítását a megfelelő nyomtatvány kitöltésével elektronikusan kell bejelentenie a Diákhitel Direkt felületén. https://diakhitel.hu/felvettem-diakhitel2/

 

Meddig vagyok jogosult a hitel felvételére?

A Diákhitel maximum 11 tanulmányi félévben vehető fel , egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Ha egységes osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de így sem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet.

 

Mi az eljárás, ha utalt a Diákhitel Központ, de közben passzív lett a félévem?

Ebben az esetben egy eredeti aláírással ellátott „Visszafizetési kérelmet” kell benyújtania a KTI Ügyfélszolgálatára. A nyomtatvány letölthető a következő linkről: https://kti.pte.hu/hu/nyomtatvanyok

A nyomtatványon kérjük tüntesse fel, hogy a Diákhitel Központnak kéri az összeg visszautalását.

A kérelem beérkezését és a visszautalás engedélyezését követően a megfelelő összeg visszautalásra kerül a Diákhitel Központ számára. Ennek megtörténtét Ön is ellenőrizheti a Neptunban és a saját DH felületén.

 

Mi a teendőm, ha költségtérítés kedvezményt kaptam, de a DH már elutalta a tandíj teljes összegét?

Ebben az esetben egy eredeti aláírással ellátott „Visszafizetési kérelmet” kell benyújtania a KTI Ügyfélszolgálatára. A nyomtatvány letölthető a következő linkről: https://kti.pte.hu/hu/nyomtatvanyok

A nyomtatványon kérjük tüntesse fel, hogy a Diákhitel Központnak kéri az összeg visszautalását.

A kedvezményre eső hitel összegét visszautaljuk a Diákhitel Központnak. Ennek megtörténtét Ön is ellenőrizheti a Neptunban és a saját DH felületén.

 

Aktív a félévem, de nincs szükségem az aktuális félévben a Diákhitelre. Van-e teendőm ebben az esetben?

Ebben az esetben a Diákhitel Központnál kell kérnie a folyósítás szüneteltetését a Diákhitel Direkten keresztül. https://diakhitel.hu/felvettem-diakhitel2/

 

Mi a teendőm, ha megszűnt a hallgatói jogviszonyom?  

Amennyiben megszűnik a hallgatói jogviszonya, ezt mindenképpen jeleznie kell a Diákhitel Központ felé a Diákhitel Direkt felületére belépve elektronikus úton. https://diakhitel.hu/felvettem-diakhitel2/

FONTOS: a Diákhitel Központ Üzletszabályzata értelmében Ön minden változást 14 napon belül köteles bejelenteni.

 

Hogyan kell adatváltozásokat bejelenteni?

Diákhitel szerződést érintő személyes adatainak változását a Diákhitel Direkt fiókba belépve a „Nyomtatványok” menüpontban tudja jelezni a szükséges mezők kitöltésével. https://diakhitel.hu/felvettem-diakhitel2/

Amennyiben még nem rendelkezik Diákhitel Direkt fiókkal, az ehhez szükséges regisztrációt a https://www.diakhitel.hu/ honlapon kezdeményezheti a „Diákhitel Direkt regisztráció” fül alatt.

FONTOS: a Diákhitel Központ Üzletszabályzata értelmében Ön minden változást 14 napon belül köteles bejelenteni.

 

Mit tegyek, ha nem kaptam meg az igényelt összeget?

Ebben az esetben kérjük, hogy problémáját az infokti@pte.hu e-mail címen jelezze!

 

A Neptunban rögzített DH2-szerződésszám miatt nem tudom magam rendezni az önköltséget. Mi a teendő?

Ebben az esetben kérjük, hogy problémáját az infokti@pte.hu e-mail címen jelezze!

 

Véletlenül beállítottam az egyeztetést a pénzügyi kiírásnál. Mit tegyek?

Ebben az esetben kérjük, hogy problémáját az infokti@pte.hu e-mail címen jelezze!

You shall not pass!