Ösztöndíj kifizetés

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Ösztöndíj kifizetés

 

Ön az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatában (TJSZ) meghatározott módon különböző juttatásokban részesülhet. Az így megítélt juttatás ösztöndíj formájában kerül kifizetésre. A TJSZ elérhetősége:

https://adminisztracio.pte.hu/adminisztracio/szabalyzatok_utasitasok/szervezeti_es_mukodesi_szabalyzat_es_mellekletek

A hallgatói juttatások kifizetésének alapvető feltétele, hogy Ön a tanulmányi rendszerben (NEPTUN) rögzítse állandó lakcímét, adóazonosító jelét és érvényes, alapértelmezettként jelölt forint alapú bankszámláját (Pénzügyek/Beállítások/Számlaszámok menüpont). Fentiek rögzítése és a rögzített adatok helyességének ellenőrzése az Ön felelőssége.

 

REVOLUT bankszámlára nem tudunk utalást teljesíteni, az így elindított utalás visszaérkezik az Egyetem bankszámlájára. Kérjük tehát, hogy a tanulmányi rendszerbe ne rögzítsen REVOLUT bankszámlát.

A kifizetések ütemezését a pályázatra vonatkozó pályázati kiírás tartalmazza.

 

A Neptun rendszerbe belépve a Pénzügyek/Ösztöndíjak - Kifizetések menüben tájékozódhat a kifizetett és kifizetésre váró ösztöndíj(ak) összegéről és a kifizetés határidejéről.

A kifizetési tétel „aktív” állapota azt jelenti, hogy az ösztöndíj kifizetése előkészítésre került. Ebben az esetben - ha az Ön jogosultsága a tényleges utalásig nem változik meg, és az utaláshoz szükséges adatai rendben fel vannak töltve - a TJSZ-ben szereplő ütemezés szerint, a tanulmányi rendszerben lévő határidőkhöz igazodva a tényleges kifizetés meg fog történni.

 

Amikor az adott tétel utalási állományba kerül, a státusza „teljesített”-re változik, és automatikus üzenet kerül kiküldésre a kifizetésről. Kérjük vegye figyelembe, hogy ez még nem jelenti a kifizetés tényleges indítását. Az utalási állomány elkészítését követően egy engedélyezési folyamat kezdődik, melynek lezárását követően indítjuk az utalást. Ez akár 3-5 munkanapot is igénybe vehet.

Az utalás tényleges megtörténtét az jelzi, hogy a tétel mellett a Neptunban megjelenik a banki nap is. Amennyiben ehhez a dátumhoz képest két munkanap múlva még nem látja a várt összeget a számláján, érdemes Ügyfélszolgálatunkhoz fordulnia.

Az ösztöndíjakat az adott hónap 10. napjáig utalja az Egyetem.

 

Ösztöndíjtípusok:

  • elsősök kiegészítő alaptámogatása: az első utalás az őszi félévben októberben, a tavaszi félévben márciusban történik. További információ: https://pteehok.hu/osztondijak/szocialis-alapu-osztondijak/
  • rendszeres szociális támogatás: az első utalás az őszi félévben októberben, a tavaszi félévben márciusban történik. További információ: https://pteehok.hu/osztondijak/szocialis-alapu-osztondijak/
  • rendkívüli szociális támogatás: további információ: https://pteehok.hu/osztondijak/szocialis-alapu-osztondijak/; https://pecsiegyetemistakmagazinja.hu/rendkivuli-szocialis-osztondij-2/
  • szakmai gyakorlati támogatás: az első utalás az őszi félévben októberben, a tavaszi félévben márciusban történik. További információ: https://pteehok.hu/osztondijak/szocialis-alapu-osztondijak/
  • tanulmányi ösztöndíj: az első utalás az őszi félévben októberben, a tavaszi félévben márciusban történik. Tanulmányi ösztöndíjban a hallgatók maximum 50 %-a részesülhet. Az aktuális kari sajátosságok alapján megállapított, az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges korrigált kreditindex (ÁOK-n kötelező tárgyakkal súlyozott korrigált kreditindex) határok az őszi félévben szeptember végén, a tavaszi félévben február végén kerülnek feltöltésre honlapunkra a kari sajátosságokkal együtt a Tanulmányi Ösztöndíj menüpontba. Itt található meg az az információ is, hogy a tanulmányi ösztöndíj számításának alapjául szolgáló listákat mikor kértük le a Neptunból. Amennyiben tanulmányi ösztöndíjra ezen időpont után lesz jogosult (például előző félévét ezt követően zárták le, vagy finanszírozási formája vált államilag támogatottá, állami ösztöndíjassá, vagy ezen időpont után lett aktív a hallgatói jogviszonya), akkor kérheti a tanulmányi ösztöndíja újraszámolását az infokti@pte.hu címre megküldött újraszámolási nyomtatvány segítségével. Ennek elérhetősége: https://kti.pte.hu/hu/content/tanulmanyi-osztondij-ujraszamolas További információk: https://pteehok.hu/osztondijak/tanulmanyi-alapu-osztondijak/
  • Bursa Hungarica: az ösztöndíj önkormányzati és intézményi részből áll. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az önkormányzati rész csak akkor fizethető, ha a fedezet megérkezik az Egyetem számlájára, mely időpont akár jelentősen eltérhet az Önkormányzat utalásának indításától. Az Önkormányzat a Támogatáskezelőnek utal, erről a Támogatáskezelő tájékoztatja az Egyetemet, majd a hallgatói jogosultság visszajelzése után kerül sor az önkormányzati rész továbbítására. Az Egyetem számlájára beérkezett összeg a következő utaláskor kifizetésre kerül a jogosult Hallgatók részére. Az intézményi rész a jogosultság visszajelzését követő első utalással kifizetésre kerül, nem várjuk meg az önkormányzati rész beérkezését. További információ: https://pteehok.hu/osztondijak/szocialis-alapu-osztondijak/
  • PhD ösztöndíj: a félév első ösztöndíját csak akkor tudjuk elindítani az Ön számlájára, ha a féléve határidőre aktiválásra kerül (az adott félévben érvényes határidőről a Doktorandusz Önkormányzaton és a kari Doktori Irodákon keresztül tájékoztatjuk a hallgatókat)
  • rektori ösztöndíj: az ösztöndíjra azok a hallgatók jogosultak, akik a központi felvételi eljárás során első helyen jelölték meg a PTE valamely olyan alap- vagy osztatlan képzését nappali munkarendben, amelyen korábban még nem folytattak tanulmányokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a második félévi ösztöndíj kifizetésének feltétele, hogy az első félévben legalább 27 kreditet teljesítsen. A teljesítendő 27 kreditbe az elismert kreditek nem számítanak bele. További információ: https://pte.hu/hu/felveteli/rektori-osztondij
  • kiemelt közéleti ösztöndíj: az EHÖK kezelésében lévő ösztöndíjtípus, további információt az EHÖK honlapján talál
  • intézményi, szakmai, tudományos ösztöndíj: az első kifizetés legkorábbi időpontja a félév második hónapjának hóközi utalása. További információ: https://pteehok.hu/osztondijak/tanulmanyi-alapu-osztondijak/

 

További ösztöndíjlehetőségekről a kari honlapokon; illetve az alábbi oldalon talál információt: https://pte.hu/hu/felveteli/osztondijak-kollegiumok

 

You shall not pass!