2020/21/2 Tanulmányi Ösztöndíj határok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tisztelt Hallgató!

Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat alapján a Központi Tanulmányi Iroda (KTI) kiszámolta a 2020/21-es tanév II. félévére vonatkozó tanulmányi ösztöndíjak havi összegét.

A tanulmányi ösztöndíj kiszámításának a hatályos törvények és belső szabályzat által meghatározott általános alapelvei a következők:

  • az aktív, nappali tagozaton államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő Hallgatók maximum 50%-a jogosult tanulmányi ösztöndíjra;
  • a tanulmányi ösztöndíj legalacsonyabb összegének el kell érnie a hallgatói normatíva összegének 5%-át (ez jelenleg 8.400 Ft);
  • adott szakon az első aktív félévére beiratkozó, illetve bejelentkező hallgató ebben a félévben tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet;
  • a tanulmányi ösztöndíj jogosultság meghatározásánál az 50%-os sávot úgy kell meghatározni, hogy:
    • azon képzési csoportok, melyek 3 vagy annál kisebb létszámúak a karon a kislétszámú csoportba sorolódnak és abban az esetben részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha elérik a kari átlagos korrigált kreditindexet;
    • az azonos korrigált kreditindex-el rendelkező Hallgatók azonos elbírálás alá esnek;
    • páratlan létszámú csoport esetén az 50%-os határt lefelé kerekítve kell meghúzni (pl.: 23 fő esetén, 11 fő részesülhet ösztöndíjban).

A tanulmányi ösztöndíj kiszámítása:

  • karonként és szakonként az azonos évfolyamú Hallgatók sorolhatóak egy csoportba;
  • a képzési időn túli Hallgatót az adott szak képzési idejének megfelelő legmagasabb szemeszterszámú csoportjába kell besorolni;
  • a csoportban lévő Hallgatók felső 50%-a úgy kaphat tanulmányi ösztöndíjat, hogy a legalacsonyabb korrigált kreditindex-el rendelkező Hallgató a hallgatói normatíva 5%-ának megfelelő (jelenleg 8.400 Ft) összeget kapja;
  • a csoport többi tagja a korrigált kreditindexének az alsó határtól való eltérés arányában kap tanulmányi ösztöndíjat.

A tanulmányi ösztöndíjra jogosító legkisebb korrigált kreditindex határok, és fent írtaktól eltérő kari sajátosságok megtekinthetők itt:

ÁJKÁOKBTKETK, GYTKKPVK, KTKMKMIK, TTK

A tanulmányi ösztöndíj újraszámolását a KTI honlapjáról letöltött nyomtatvány Ügyfélszolgálatunkra való eljuttatásával kérheti (a nyomtatvány letölthető itt).

Felhívom szíves figyelmét, hogy a tanulmányi ösztöndíj alapjául szolgáló listákat a szorgalmi időszak kezdete után, 2021. február 11-én reggel kértük le a Neptunból. Amennyiben Ön tanulmányi ösztöndíjra ezen időpontot követően vált jogosulttá (például előző félévét ezt követően zárták le, vagy finanszírozási formája vált államilag támogatottá, állami (rész)ösztöndíjassá, vagy ezen időpont után lett aktív a hallgatói jogviszonya), akkor kérje tanulmányi ösztöndíja újraszámolását a fent megadott nyomtatványon.

További kérdések esetén a KTI munkatársai a következő elérhetőségeken állnak szíves rendelkezésére:

Honlap:               kti.pte.hu

E-mail cím:         infokti@pte.hu

Levelezési cím:  OIG KTI 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Telefonszám:     72/501-681

Személyesen:     A kti.idopont@pte.hu e-mail címen történt előzetes  időpontegyeztetést követően (cím: Dohány u. 1-3.)

 

Tanulmányaihoz sok sikert, minden jót kívánva:

 

Csukáné Jäckl Ildikó

irodavezető

You shall not pass!