Diákigazolvány ügyintézés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Pécsi kormányablakok működése/NEK adatlap készítése

Diákigazolvány postai úton történő érvényesítése

 


2021.07.06

 

A veszélyhelyzetben lejárt diákigazolvánnyal továbbra is igénybe vehetők az utazási kedvezmények

 

A közlekedési szolgáltatók a járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően 60 napig (várhatóan november közepéig)  elfogadják a felsőoktatásban a 2019/2020-as tanév I. és II. féléves matricájával, illetve a 2020/2021-es tanév I. és II. féléves matricájával érvényesített diákigazolványokat.

 

A kedvezményt a meghosszabbított időtartamig veheti igénybe minden hallgató, akinek a diákigazolványa a 2019/2020-as vagy 2020/2021-es tanévben érvényesítésre került.

 

A 2020. november 4-én vagy azt követően kiállított igazolások a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek, az igazoláson megjelenő érvényességi időtől függetlenül.

A közlekedési szolgáltatók az igazolásokat nyomtatott aláírással és pecséttel is elfogadják, elektronikus formában azonban (pl. mobilon felmutatva) nem fogadják el az igazolásokat.

  


 

 

 

Diákigazolvány ügyintézés

 

Diákigazolványra a PTE aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója jogosult. A diákigazolvány igénylés elektronikus úton történik. A hallgató érvényes diákigazolvány igényléssel utazási kedvezményre jogosító igazolást kaphat a diákigazolvány legyártásáig.

Diákigazolvány igénylés oka lehet: új igénylés, adatváltozás miatti igénylés, elvesztés miatti új igénylés

 

Diákigazolvány igénylés menete

Okmányiroda felkeresése

NEK adatlap ellenőrzése

Igénylés rögzítése

Igazolás kiadása (utazási kedvezmény igénybevétele)

Hibás igénylés javítása

Diákigazolvány ügyintézés helyei

Diákigazolvány érvényesítése

Diákigazolvány elvesztése

Diákigazolvány bevonása

Diákigazolvány igénylés nélkül kiállítható igazolás

 

Okmányiroda felkeresése

Első lépésként fel kell keresni a helyi Okmányirodát, ahol a hallgató személyes adatait, fényképét, aláírását rögzítik diákigazolvány igénylés céljából. Az Okmányirodában kapott NEK adatlap a diákigazolvány ügyintézés alapja.

 

NEK adatlap ellenőrzése

A NEK adatlap birtokában – az igénylés rögzítése előtt - a hallgató első dolga összehasonlítani a NEK adatlapon látható adatait a Neptunban lévő adatokkal. Amennyiben az adatokban eltérés van, akkor fel kell venni a kapcsolatot a Tanulmányi Osztállyal, s kérni a nem megfelelő adatok módosítását.

A NEK adatlapon szereplő téves adatok miatt az Okmányirodába kell visszamenni, s kérni az adatok újbóli rögzítését.

 

Igénylés rögzítése

Igénylést rögzíteni a Neptunba belépve az Ügyintézés / Diákigazolvány igénylés menüponton tud. Amennyiben több Karon, vagy többféle tagozaton is jogosult diákigazolványt igényelni, akkor az igénylés előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő képzésen állva választja-e ki a diákigazolvány igénylést. Az igénylés rögzítésével, ezen adat automatikusan kerül hozzárendelésre az igényléshez.

A kitöltés során meg kell adni a NEK adatlap számát, valamint, hogy a diákigazolványra az állandó, vagy a tartózkodási lakcím kerüljön.

A tartózkodási lakcímet csak abban az esetben jelölje meg címként, amennyiben a NEK adatlap rögzítésekor az az országos lakcímjegyzékbe bejelentett cím volt. Egyéb esetben az igénylést az Oktatási Hivatal vissza fogja utasítani.

 

Igazolás kiadása (utazási kedvezmény igénybevétele)

Az igénylés rögzítés után továbbításra kerül az Oktatási Hivatalba (OH). Miután az igénylést az OH befogadta, lehetőség van igazolás kiállítására utazási kedvezmény igénybevételéhez. Az igazolás a kiállítástól számított 60 napig érvényes. Amennyiben a 60 nap lejárta után a diákigazolvány még nem készült el, újabb igazolást kaphat.

Az igazolás kiállítása iránti igényét jeleznie kell a diákigazolvány ügyintézés helyén.

 

Hibás igénylés javítása

Az igénylés állapotát nyomon követheti a tanulmányi rendszeren keresztül, vagy a www.diakigazolvany.hu oldalon az oktatási azonosító megadásával.

A NEK gyártás visszautasítva állapot azt jelenti, hogy az igénylés hibás.

Az eltérés egyik oka a személyi adatok eltérése. A NEK adatlapon található adatok nem egyeznek meg a Neptunban rögzített adatokkal. A hibás adat javítását a Tanulmányi Osztályon kell kérni. A javítás tényét jelezni kell a diákigazolvány ügyintézés helyén.

Az eltérés másik oka, hogy a tartózkodási lakcímet jelölte meg, de az nincs bejelentve. Ebben az esetben kérje a diákigazolvány ügyintézés helyén, hogy a diákigazolványa az állandó lakcímére kerüljön legyártásra.

Amennyiben továbbra is a tartózkodási lakcímet szeretné feltüntetni a diákigazolványon, akkor a tartózkodási címet jelentse be a lakóhelye szerint illetékes Okmányirodában, majd kérjen egy új NEK adatlapot, és annak másolatát jutassa el a diákigazolvány ügyintézés helyére.

A hiba leírását a Neptunba belépve az Ügyintézés / Diákigazolvány ügyintézés / Lehetőségek gombra kattintva tekintheti meg. Amennyiben nem látja a hiba okát, akkor kérjen segítséget a diákigazolvány ügyintézésének helyén.

A hiba javításának jelzése után az igénylést újra továbbítjuk az OH felé.

 

Diákigazolvány ügyintézés helye

Az ÁJK (kivéve szakirányú továbbképzés), ÁOK, BTK, GYTK, KTK hallgatói esetében a diákigazolvány ügyintézést a Központi Tanulmányi Iroda végzi.

Az ETK, KPVK, MIK, MK, TTK hallgatói esetében a kar Tanulmányi Osztályán megadott módon történik az ügyintézés.

 

Diákigazolvány legyártása

A diákigazolvány gyártás után az Egyetemre kerül továbbításra. A diákigazolványt az ügyintézés helyének megfelelően a Központi Tanulmányi Iroda ügyfélszolgálatán vagy az adott Karon tudja átvenni a hallgató.

 

Diákigazolvány érvényesítése

A diákigazolvány érvényesítése személyesen történik a diákigazolvány bemutatásával. Új diákigazolvány esetén annak adatai rögzítésre kerülnek a tanulmányi rendszerbe. Érvényesítő matricát azon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató kaphat, akinek a diákigazolványa a tanulmányainak megfelelő adatokat tartalmazza (Képzési hely, tagozat).

Az érvényesítő matrica őszi félév esetén március 31-ig, tavaszi félév esetén október 31-ig érvényes.

Egy adott félévben egy érvényesítő matricára jogosult a hallgató. A matrica elvesztése esetén eljárási díjat kell fizetnie, melynek összege 3500 Ft.

 

Diákigazolvány elvesztése

Amennyiben elveszíti diákigazolványát, s azon volt az adott félévre érvényes diákigazolvány matrica, akkor a matrica elvesztése miatt 3500 Ft-os eljárási díjat kell fizetni.

 

Diákigazolvány bevonása

A hallgatói jogviszony megszűnésével a diákigazolványt be kell vonni. Az érvényesített diákigazolvány használatára őszi félév esetén március 31-ig, tavaszi félév esetén október 31-ig jogosult a hallgató. Amennyiben a jogosultsági időn belül az igazolványt a hallgató elveszti, helyette igazolás állítható ki.

 

Diákigazolvány igénylés nélkül kiállítható igazolás

Amennyiben a hallgató 12 hónapnál rövidebb ideig vesz részt képzésben az Egyetemen, akkor számára diákigazolvány igénylés nélkül is kiadható az utazási kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás.

Az igazolás kiállításának a feltétele, hogy a hallgató az adott képzésre beiratkozzon. a beiratkozásal elfogadásra kerüljön, s rendelkezzen oktatási azonosítóval.

You shall not pass!