GYIK - Diákhitel kérdések

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Gyakran ismételt kérdések

Diákhitel

A diákhitelről és annak feltételeiről bővebben a www.diakhitel.hu oldalon olvashat.

 

1. Ki veheti fel a Diákhitel1-et (a továbbiakban: DH1)?

A hitelt tagozattól függetlenül felveheti állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgató is.

 

2. Milyen rendszerességgel és milyen összegben igényelhető a DH1?

A DH1 igényelhető havi rendszerességgel minimum 15, maximum 150 ezer forintos részletekben, vagy félévente egy összegben. A hitel szemeszterenkénti összege nem haladhatja meg a 750 ezer forintot.

 

3. Mire fordítható a DH1?

A DH1 szabad felhasználású, így a hitelt felvevő hallgató bármire fordíthatja az összeget.

 

4. Ki veheti fel a Dákhitel2-t (a továbbiakban: DH2)?

A hitelre tagozattól függetlenül kizárólag az önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgató jogosult.

 

 5. Mire használható fel a DH2?

A DH2 kötött felhasználású hitel, csak képzési költségre fordítható. A DH2 összege közvetlenül az Egyetemnek kerül átutalásra, így a hallgató direkt módon nem kerül kapcsolatba a hitelösszeggel. Az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgató számára elérhető hitelnek nincs felső határa. Az igénylő maximálisan akkora összeget vehet fel, amekkora az intézmény felé fennálló önköltség fizetési kötelezettsége.

 

6. Felvehető ugyanarra a képzésre a DH1 és DH2?

Igen, abban az esetben, ha a Hitelfelvevő önköltséges képzésben folytat tanulmányokat; a DH1-et és a DH2-t is felveheti ugyanarra a képzésre.

 

7. Hogyan kell adatváltozásokat bejelenteni?

A Hitelfelvevő a diákhitel szerződést érintő személyes adatok változását a Diákhitel Direkt fiókba belépve a „Nyomtatványok” menüpontban tudja jelezni a szükséges mezők kitöltésével. Az elkészült módosító adatlapot nyomtatást követően a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatain, vagy a leadóhelyek valamelyikén szükséges leadnia.

Amennyiben a Hitelfelvevő elérhetősége (értesítési cím, telefonszám, email cím) változik meg, akkor azt jelezni lehet a Diákhitel Direkt fiókon keresztül, bejelentkezett felhasználóként, továbbá e-mailben (info@diakhitel.hu) vagy telefonon keresztül (telefonos ügyfélszolgálat száma: +36 1 999 99 44).

Ha a Hitelfelvevő tanulmányi adataiban történt változás az előző félévhez képest, akkor azt jeleznie szükséges a Diákhitel Központ felé. Ezt a Diákhitel Direkt fiókján keresztül tudja megtenni a „Nyomtatványok” menüpontban a megváltozott adatokat módosítva. Ezt követően az adatlapot a fiókján keresztül tudja továbbítani a Diákhitel Központ felé. A módosult tanulmányi adatokat szeptember 15-ig be kell jelenteni abban az esetben, ha jogosult még a hitelre, és szeretné, hogy már az első folyósításkor utalja a Diákhitel Központ a hitelösszeget. Későbbi bejelentés esetén a folyósítás egy hónappal csúszhat.

Amennyiben még nem rendelkezik Diákhitel Direkt fiókkal, az ehhez szükséges regisztrációt a https://www.diakhitel.hu/ honlapon lehet kezdeményezni a „Diákhitel Direkt regisztráció” fül alatt.

FONTOS: a Diákhitel Központ Üzletszabályzata értelmében minden változást 14 napon belül köteles be kell jelenteni.


8. Magasabb összegű hitelt szeretnék igényelni, mert megváltozott a tandíjam összege. Mi a teendőm ebben az esetben?

A hitel összegének módosítását a megfelelő nyomtatvány kitöltésével elektronikusan kell bejelenteni a Diákhitel Direkt felületén. Ehhez a „Nyomtatványok” menüponton belül ki kell tölteni a „Hitel havi összege” részt, majd továbbítani a fiókján keresztül. Ahhoz, hogy a hitel összegét módosítsa és ezt az összeget az adott szemeszterben meg is kapja, az őszi szemeszterben szeptember 30-ig, a tavaszi szemeszterben február 28-ig kell kérelmének beérkeznie a Diákhitel Központba. Ha határidő után érkezik be a kérelme, akkor a módosítást csak a következő félévtől tudja figyelembe venni a Diákhitel Központ.

 

9. Mi a teendőm, ha megszűnt a hallgatói jogviszonyom?

Amennyiben megszűnik a hallgatói jogviszonya, mindenképpen szükséges ezt jeleznie a Diákhitel Központ felé a Diákhitel Direkt felületére belépve elektronikus úton. A törlesztést a jogviszony megszűnését követő negyedik hónap első napjától kell megkezdeni banki átutalással. A kötelezően fizetendő részletnek minden hónap 12. napjáig be kell érkeznie a Diákhitel Központ Diákhitel1 (10032000-01800126) vagy a Diákhitel2 (10032000-01800157) törlesztési számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában minden esetben szükséges feltüntetni a Diákhitel szerződésszámát.

 

10. Hogyan igényelhetek DH-t?

a) a tanulmányi rendszeren keresztül

b) a Diákhitel Központ online hitelügyintézési felületén keresztül.

 

a) A Neptun tanulmányi rendszer felületén is igényelhet Diákhitelt, az “Ügyintézés/Diákhitel igénylés” menüponton a „Diákhitel igénylés” gombra kattintva. Az új igénylés indítását követően a tanulmányi rendszer átnavigálja Önt a Diákhitel Központ oldalára. Megkönnyíti az igénylést, hogy a tanulmányi rendszerben nyilvántartott személyes és tanulmányi adatokat már nem kell az igényléskor kitölteni, hiszen a Diákhitel Direkt ezeket az adatokat automatikusan átveszi az intézmények tanulmányi rendszereiből. Ezáltal a Diákhitel Központnál és a felsőoktatási intézménynél levő hallgatói/igénylői adatok között eltérés nem lehet, ily módon a hitel folyósítása gördülékenyebbé válhat.

Az ezen a felületen kitöltött hiteligénylési adatlapok a Tanulmányi Osztályain, ill. a KTI Ügyfélszolgálatán kerülnek kinyomtatásra és aláírásra.

 

b) A Diákhitel igényléséhez szükséges hiteligénylési adatlapot a Diákhitel Központ online hitelügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten keresztül is ki lehet tölteni. Ebben az esetben a szerződést a hallgató nyomtatja ki, amit a nagyobb postákon, illetve az együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadni. A leadóhelyek részletes listáját megtalálható a https://www.diakhitel.hu/  honlapon.

 

A hitelszerződés megkötésére meghatalmazott útján is van lehetőség.

 

11. Meddig vagyok jogosult a hitel felvételére?

 

A Diákhitelt 11 tanulmányi félévre lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Ha egységes osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet.

A diákhitelről és annak feltételeiről bővebben a www.diakhitel.hu oldalon olvashat.

 

12. Mi a teendő, ha költségtérítés/önköltség fizetési kötelezettségem van, és annak első részletét DH2 felhasználásával kívánom rendezni?

DH2 igénybevétele esetén a Neptun tanulmányi rendszerbe belépve a hallgatói webes felületen a Pénzügyek / Beállítások menüpontban rögzítenie kell a korábban megkötött DH2 szerződésének a számát. Ezt követően tudja kiválasztani a Pénzügyek / Befizetések menüpontban az(oka)t a kiírás(oka)t, amelyeket DH2 felhasználásával kíván finanszírozni, a sor végén, a kiírás melletti + jel kiválasztásával. A tételeket egyesével kell kiválasztani. A DH2 felhasználást minden sor mellé szükséges odarendelni.

 

13. Ki tudom egyenlíteni a költségtérítés/önköltség fizetési kötelezettségem, ha csak DH1 hitellel rendelkezem?

A DH1 szabadfelhasználású hitel. A hallgató a hitel bankszámlájára történő folyósítása után maga dönt annak felhasználási módjáról. Amennyiben a költségtérítés/önköltség fizetési kötelezettségét szeretné rendezni, akkor ezt a saját bankszámlájáról indítva, átutalással tudja megtenni. A DH1 engedményezési lehetőség a 2020/2021. tanév II. félévétől megszűnik.

 

14. DH1 hitel esetén van lehetőségem engedményezni a költségtérítés/önköltség összegét?

Az engedményezés lehetősége a 2020/2021. tanév II. félévétől megszűnt. A továbbiakban engedményezésre nincs lehetőség a költségtérítés/önköltség kiegyenlítése során.

 

15. Mi az eljárás, ha utalt a Diákhitel Központ, de közben passzív lett a félévem?

Ebben az esetben egy eredeti aláírással ellátott „Visszafizetési kérelmet” kell benyújtani a KTI Ügyfélszolgálatára. A nyomtatvány letölthető a következő linkről: http://kti.pte.hu/content/nyomtatvanyok.

A kérelem beérkezését és a visszautalás engedélyezését követően a megfelelő összeg visszautalásra kerül a Diákhitel Központ számára.

 

16. Mi a teendőm, ha költségtérítés kedvezményt kaptam, de a DH már elutalta a tandíj összegét?

Ebben az esetben egy eredeti aláírással ellátott „Visszafizetési kérelmet” kell benyújtani (lásd fent). A kedvezményre eső hitel összegét visszautaljuk a Diákhitel Központnak.

 

17. Aktív a félévem, de nincsen szükségem a megigényelt Diákhitelre. Mi a teendőm ebben az esetben?

Ebben az esetben a Diákhitel Központ felé jeleznie kell a folyósítás szüneteltetést a Diákhitel Direkten keresztül.

 

 

 

You shall not pass!